سرویس ها

# عنوان کد سرویس قیمت برای ۱۰۰۰ عدد در سایت حداقل سفارش حداکثر سفارش
1 فالوور نقره ای 201 31,000 تومان 100 عدد 100000 عدد
2 فالوور طلایی 202 35,000 تومان 100 عدد 50000 عدد
3 فالوور الماس 203 130,000 تومان 100 عدد 100000 عدد
4 لایک نقره ای 204 5,000 تومان 10 عدد 250000 عدد
5 لایک طلایی 205 8,000 تومان 10 عدد 250000 عدد
6 لایک الماس 206 42,000 تومان 50 عدد 20000 عدد
7 بازدید نقره ای 207 5,000 تومان 100 عدد 1000000 عدد
8 بازدید طلایی 208 7,000 تومان 100 عدد 10000000 عدد
9 بازدید استوری پرسرعت 209 6,000 تومان 100 عدد 10000 عدد
10 بازدید تلگرام برای 100 پست آینده - کاملا خودکار 210 45,000 تومان 100 عدد 500000 عدد